Press "Enter" to skip to content

The Five Takhts

The Five Takhts
Akal Takht Sahib
Golden Temple complex, Amritsar

Akal Takht Sahib
Golden Temple complex, Amritsar

Takht Sri Keshgarh Sahib
Anandpur Sahib

Takht Sri Damdama Sahib
Bathinda

Takht Sri Hazoor Sahib
Nanded, Maharashtra
Takht Sri Patna Sahib
Patna, Bihar